http://szimk.opac3.saas.monguz.hu/search;jsessionid=3CE55845EB915C7F931BDF594FA5B479?p_auth=y08pysBD&p_p_id=GenericSearch_WAR_akfweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_GenericSearch_WAR_akfweb_javax.portlet.action=processPivotQuery

A Könyvtárról

A Szent István Király Múzeum Könyv­tára nyilvános múzeumi szakkönyvtár. Az állomány főbb egységei:

  • Folyóirattár: külföldi és belföldi régészeti, művészettörténeti, néprajzi szakfolyóiratok, múzeumi évkönyvek, régi folyóiratok és helyi újságok.
  • Múzeumi tudományok szakirodalma tematikus elrendezésben, 2003-tól számítógépes feldolgozásban.
  • Régi könyvgyűjtemény: antikvák, 18–19. századi külföldi kiadású művek, régi magyar könyvek, könyvtártöredékek.
  • Helyismereti gyűjtemény: helyi vonatkozású kiadványok, helyi szerzők munkái, helyi kiadású, nyomtatású művek.
  • A verebi Végh család kottagyűjteménye.

A Könyv­tár hely­ben ol­va­sást és in­ter­net hasz­ná­la­tot biz­to­sít. Ál­lo­má­nyá­ról sze­mé­lye­sen, te­le­fo­non és e-mai­l­ben ad tá­jé­koz­ta­tást, amely belföldön könyvtárközi kölcsönzéssel is elérhető. A könyvtárban hozzáférhető adatbázis:
Arcanum Digitális Tudománytár.
Könyvtár honlapja: http://szikm.hu/kutatas/konyvtar/

Kapcsolat

8000 Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
Telefon: +36 22 315 583, Mobil: +36 70 338 6162
Fax: +36 22 311-734
E-mail: braila.maria@szikm.hu
Nyitvatartás:

Hétfő-Péntek: 8:00-16:00

A katalógusról

Látogatók száma: 63376
Rekordok száma:
Katalógus: 14866
Utolsó frissítés: 2018-07-09 13:25